Działka położona w Bieruniu ul. Granitowa

Działka nr 520/2 o powierzchni 1678 m2. Położona w Bieruniu przy ul. Granitowej zapisana w księdze wieczystej KA1T00058081/2 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta niezabudowana, porośnieta zielenią oraz udział w drodze dojazdowej działka 519/2 o powierzchni 816 m2 zapisana w księdze wieczystej KA1T00058082/9 stanowiąca drogę dojazdową.

Nieruchomość sąsiaduje z działkami niezabudowanymi i zabudowanymi. W dalszym otoczeniu budynki mieszkalne, usługowe. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bieruń nieruchomość położona jest na obszarze jako tereny mieszkaniowo usługowe posiadające zgodę na zmianę użytkowania rolniczego. Teren działki nadaje się pod budowę domu mieszkalnego z usługami, myjni samochodowej oraz innych warsztatów usługowych.

Cena170 000 zł. możliwość negocjacji
Nr.księgi wieczystej KA1T00058082/9
Kontakt tel.601408260, 603052061, 032 202790033